درخواست اعلام نظرات و شرح مسائل مشکلات اعضاء جهت جمعبندی و طرح در جلسه مشترک هیئت مدیره اتحادیه با رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً پیرو هماهنگی انجام گرفته، از آنجایی که مقرر شده تا هیئت مدیره اتحادیه به زودی جلسه¬ای با جناب آقای علیرضا مقدسی، رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، لذا بدینوسیله از اعضاء محترم درخواست می¬شود، شرح مسائل و مشکلاتی را که در حوزه گمرک با آن مواجه هستند، حداکثر تا ساعت 12:00 روز سه شنبه (فردا) مورخ 21/10/1400 به صورت کتبی به دبیرخانه اتحادیه اعلام فرمایید تا پس از جمعبندی، موارد در جلسه مذکور مطرح و پیگیری شوند.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۲۰ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۲۶

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.