ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و ایجاد تناظر دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک با فعالیت اقتصادی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 10472/14/ص مورخ 19/10/1400 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران درخصوص" ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و ایجاد تناظر دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک با فعالیت اقتصادی" جهت آگاهی ارسال می¬شود.
با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۲۰ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۵۳

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.