امضای تفاهم‌نامه صادرات گاز کویت و عربستان

امضای تفاهم‌نامه صادرات گاز کویت و عربستان

کویت و عربستان تفاهم‌نامه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌ای را در زمینه صادرات گاز مازاد میدان مشترک وفره امضا کردند. به گزارش خبر‌گزاری رویترز از قاهره، خبر‌گزاری دولتی کونا (KUNA) روز دوشنبه (۲۰ دی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌ماه) اعلام کرد که شرکت نفت خلیج‌کویت (KGOC) تفاهم‌نامه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌ای را با شرکت شورون عربستان برای صادرات گاز مازاد میدان مشترک نفتی وفره واقع در منطقه بی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌طرف بین دو کشور امضا کردند. محمد سالم الحیمر، سرپرست مدیرعامل شرکت نفت خلیج‌کویت در بیانیه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌ای اظهار کرد؛ انتظار دارد صادرات گاز با حجمی حدود ۱۲ میلیون فوت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌مکعب در روز آغاز شود که در پنج‌ماه آینده به ۴۰ تا ۵۰ میلیون فوت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌مکعب در روز افزایش خواهد یافت و بعد از چهار سال در محدوده ۸۰ و ۱۰۰ میلیون فوت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌مکعب در روز خواهد بود. منطقه بی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌طرف بین عربستان و کویت تنها جایی است که شرکت‌های نفتی خارجی در میدان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌های نفتی سهمی در اختیار دارند. در خاک دو کشور میدان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌های نفتی در اختیار شرکت‌های نفتی دولتی است.

۲۲ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۴۷
شانا |

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.