برگزاری دو رویداد آموزشی"دوره عالی شهر هوشمند؛ از نیاز سنجی تا پیاده سازی " و "دوره آموزش مدیریت در صنعت 4؛ تحول آفرینی بانوان کارآفرین"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 12600/1400/الف ت مورخ 20/10/1400 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران درخصوص برگزاری دو رویداد آموزشی"دوره عالی شهر هوشمند؛ از نیاز سنجی تا پیاده سازی " و " دوره آموزش مدیریت در صنعت 4؛ تحول آفرینی بانوان کارآفرین" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۲۵ دی ۱۴۰۰ ۱۷:۱۹

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.