هیات رئیسه کمیسیون روانکارهای خودرویی و صنعتی

 

رئیس : آقای سید علی شاهمرادی

نایب رئیس اول : آقای روح الله نساجیان

نایب رئیس دوم : آقای حمید طباطبایی

۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۴۴