"حیدرزاده" رئیس کمیسیون پتروشیمی اوپکس شد

"حیدرزاده" رئیس کمیسیون پتروشیمی اوپکس شد
 
 کمیسیون پتروشیمی اتحادیه اوپکس مورخ یکشنبه دوازدهم تیر برگزار شد .

پتروشیمی

 در انتخابات هیئت رئیسه این کمیسیون،  «دکتر محمدرضا حیدرزاده»  به عنوان رئیس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت گاز و پتروشیمی ایران انتخاب شد. 
 حیدرزاده مدیرعاملی شرکت پلیمر آریا ساسول را بر عهده دارد.

پتروشیمی

دکتر حسین بابلی عضو هیئت مدیره فرساشیمی به عنوان نائب اول و مهندس مهدی رنجکش مدیر بازرگانی پتروشیمی زاگرس به عنوان نائب رئیس دوم هیئت رئیسه کمیسیون پتروشیمی از انتخابات قبل در سمت خود ابقا شدند .

 پتروشیمی

۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۳:۱۴

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.