سفر هیات تجاری از جمهوری ساخا – فدراسیون روسیه به ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5588/1401/الف ت مورخ 28/04/1401 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص"سفر هیات تجاری از جمهوری ساخا – فدراسیون روسیه به ایران" جهت آگاهی ارسال می¬شود.با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۱ مرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۵۲

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.