اولین دوره نمایشگاه بین المللی تقویت و تزئین خودرو و خدمات وابسته TUNEX

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 82/م/401 مورخ 01/04/1401 شرکت نیکا شایستگان تیس درخصوص"اولین دوره نمایشگاه بین المللی تقویت و تزئین خودرو و خدمات وابسته TUNEX" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
دبیرکل

۲ مرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۱۴

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.