ارسال فراخوان ایجاد مراکز تجاری در کشورهای منتخب حوزه آفریقا

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3677/14/ص مورخ 02/05/1401 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران درخصوص"ارسال فراخوان ایجاد مراکز تجاری در کشورهای منتخب حوزه آفریقا" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
دبیرکل

۳ مرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۴۳

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.