برگزاری نشست مجازی با موضوع "بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور ایران و مجارستان" در اتاق ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3707/14/ص مورخ 03/05/1401 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "برگزاری نشست مجازی با موضوع "بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور ایران و مجارستان" " در تاریخ 18/05/1401 جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۴ مرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۲۱

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.