برگزاری کمیته مشترک بازرگانی ایران- ونزوئلا

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4144/14/ص مورخ 19/05/1401 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص"برگزاری کمیته مشترک بازرگانی ایران- ونزوئلا" در روز شنبه 29/05/1401 ساعت 11:00 در محل سالن جلسات طبقه ششم اتاق بازرگانی ایران جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۵۴

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.