اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر تاسیس مرکز تجاری ج.ا.ایران در کشور عراق

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4149/14/ص مورخ 19/05/1401 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منضم به تصویر نامه شماره 18455/940/1401 مورخ 12/05/1401 اداره کل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر "اطلاعیه تاسیس مرکز تجاری ج.ا.ایران در کشور عراق" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۱۶

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.