روابط تجاری کشور اسپانیا با کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران در سال 2021


اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4163/14/ص مورخ 19/05/1401 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص"روابط تجاری کشور اسپانیا با کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران در سال 2021" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
دبیرکل

۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۲۷

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.