فراخوان برگزاری همایش بازرگانی-بانک-منطقه ازاد ارس

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 131-401 مورخ 13/06/1401 اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان درخصوص"فراخوان برگزاری همایش بازرگانی-بانک-منطقه ازاد ارس" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۰۹:۴۹