تحولات هفتگی بازار نفت و گاز در هفته منتهی به 2 سپتامبر 2022

۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۰۲
تعداد بازدید : ۱۱۶