برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه دماغه سبز


اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5297/14/ص مورخ 20/06/1401 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص"برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه دماغه سبز" جهت آگاهی ارسال می¬شود.با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
دبیرکل

۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۵۳