استعلام صورت حساب الکترونیکی در اعطای تسهیلات

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5376/14/ص مورخ 21/06/1401 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص"استعلام صورت حساب الکترونیکی در اعطای تسهیلات" جهت آگاهی ارسال می¬شود.با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۵۷