مصوبات جلسه شماره 134 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5078/14/ص مورخ 14/06/1401 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص"مصوبات جلسه شماره 134 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۵۸
تعداد بازدید : ۲۰۱