تحولات هفتگی بازار نفت و گاز در هفته منتهی به 9 سپتامبر 2022

۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۸