برگزاری دوره آموزشی تبیین تفاوت مسئولیت اجتماعی و اقدامات بشر دوستانه (خیریه)

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 8166/1401/الف ت مورخ 23/06/1401 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخصوص"برگزاری دوره آموزشی تبیین تفاوت مسئولیت اجتماعی و اقدامات بشر دوستانه (خیریه)" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶:۵۶
تعداد بازدید : ۱۳۴