حمایت از ایجاد مراکز تجاری جهت معرفی محصولات صادراتی کشورمان به بازارهای همسایه

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5708/14/ص مورخ 29/06/1401 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص"حمایت از ایجاد مراکز تجاری جهت معرفی محصولات صادراتی کشورمان به بازارهای همسایه" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

فایل پیوست

با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۳۴