جلسه ویژه کمیسیون انرژی اتاق با دعوت از اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در خصوص بررسی وضعیت ارز و چالش های صنایع تولیدی پتروشیمی، قیر، پارافین و صادرات فرآورده های نفتی

جلسه ویژه کمیسیون انرژی اتاق با دعوت از اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در خصوص بررسی وضعیت ارز و چالش های صنایع تولیدی پتروشیمی،  قیر،  پارافین و صادرات فرآورده های نفتی

فایل 8
فایل 7
فایل 6
فایل 5
فایل 4
فایل 3
فایل 2
فایل 1
رسانه جدید
۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۶:۵۹