سهم ایران از صادرات نفت در منطقه خاورمیانه تا سال 2015

سهم ایران از صادرات نفت در منطقه خاورمیانه تا سال 2015
موسسه بیزنس مانیتور اینترنشنال پیش‌بینی کرده است که سهم جمهوری اسلامی ایران از تقاضای منطقه‌ای نفت در خاورمیانه تا سال 2015 به حدود 23.16 درصد و سهم این کشور از تولید نفت در همین منطقه به رقمی بالغ بر 16.34 درصد برسد.
موسسه مذکور در آخرین گزارش خود در این خصوص یادآور شده است که مصرف منطقه‌ای نفت در خاورمیانه که در سال 2001 حدود 4.98 میلیون بشکه در روزه بوده، در پایان سال 2010 به حدود 7.40 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.
همچنین پیش‌بینی شده است که این رقم در سال 2011 به رقمی در حدود 7.70 و سپس تا سال 2015 به بیش از 8.70 میلیون بشکه در روز برسد. در عین حال، تولید منطقه‌ای نفت در خاورمیانه که در سال 2001 حدود 22.81 میلیون بشکه در روز برآورد شده بود، در سال 2010 به 24.96 میلیون بشکه افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال 2011 به 25.22 میلیون بشکه و تا سال 2015 به رقمی بالغ بر 27.24 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. به گزارش خبرنگار بین‌الملل موج، موسسه بیزنس مانیتور رشد صادرات نفت در منطقه خاورمیانه را به دلیل افزایش تقاضا نسبتاً ثابت ارزیابی کرده و آن را عاملی برای جلوگیری از توسعه و افزایش تولید برشمرده است.
بیزنس مانیتور در گزارش اخیر خود میزان صادرات نفت خاورمیانه را در سال 2001 حدود 17.85 میلیون بشکه در روز برآورد و اعلام کرده است که این رقم در پایان سال 2010 به حدود 17.55 میلیون بشکه در روز تنزل یافته و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال 2015 به 18.54 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
بیزنس مانیتور در خصوص وضعیت گاز طبیعی نیز اعلام کرده است که میزان مصرف گاز طبیعی خاورمیانه در سال 2010 حدود 391 میلیارد متر مکعب بوده و پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای گاز طبیعی در این منطقه تا سال 2015 به 483 میلیارد متر مکعب برسد که این میزان حدود 23.7 درصد رشد مصرف منطقه ای را تا سال 2015، برای گاز طبیعی خاورمیانه رقم خواهد زد.
به گزارش موج، این در حالی است که تولید گاز طبیعی در خاورمیانه که در سال 2010 حدود 467 میلیارد مترمکعب بوده تا سال 2015 به 614 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. این پیش‌بینی حاکی از رشد 31.4 درصدی در تولید گاز این منطقه است که می‌تواند صادرات گاز این منطقه را تا پایان سال 2015 به 130 میلیارد متر مکعب برساند.
بیزنس مانیتور می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران در سال 2010 حدود 34.04 درصد از سهم مصرف گاز منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2015 سهم این کشور از بازار گاز منطقه به 30.13 درصد برسد. جمهوری اسلامی ایران در سال 2010 حدود 29.98 درصد از سهام تولید گاز منطقه را در اختیار داشته و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2015 سهم این کشور از تولید گاز خاورمیانه به 30.14 درصد برسد.
به گزارش موج، بیزنس مانیتور اینترنشنال که افزایش و رشد 1.5 درصدی را برای تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال 2010 پیش‌بینی کرده بود، اکنون پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال 2015 به 2 درصد خواهد رسید. بیزنس مانیتور معتقد است تقاضا نفت در ایران که در سال 2010 حدو 1.74 میلیون بشکه در روز برآورد شده بود، تا سال 2015 به 2.02 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد که این رقم با نرخ رشد اقتصادی کشور نیز همخوانی و تناسب دارد.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: تولید نفت خام جمهوری اسلامی ایران نیز از 4.19 میلیون بشکه در روز در سال 2010 با توجه به تغییر سهمیه اوپک تا سال 2015 به بیش از 4.45 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. از طرفی، تولید گاز طبیعی ایران که در سال 2010 حدود 140 میلیارد مترمکعب برآورد شده بود، طبق پیش‌بینی جدید تا سال 2015 به حدود 185 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت.
همزمان با افزایش تولید گاز طبیعی، پیش‌بینی می‌شود که میزان مصرف گاز طبیعی در ایران نیز تا پایان سال 2015 با رشدی نسبتاً محدود و کنترل شده از 133 به 146 میلیارد متر مکعب برسد و زمینه را برای صادرات بیش از 39 میلیارد متر مکعب گاز ایران فراهم کند.
موسسه بیزنس مانیتور همچنین پیش‌بینی می‌کند که تولید نفت ایران در فاصله سالهای 2020-2010 (دهه آتی) حدود 12.2 درصد افزایش پیدا کند و به 4.70 میلیون بشکه در روز برسد. همچنین پیش‌بینی شده است که در این فاصله 10 ساله مصرف نفت این کشور نیز 30.4 درصد افزایش پیدا کند. به گزارش خبرنگار موج، با پیش‌بینی رشد اقتصادی 2 درصدی برای اقتصاد ایران، انتظار می‌رود تا سال 2020 میزان مصرف نفت ایران به 2.27 میلیون بشکه در روز برسد. بر همین اساس، بیزنس مانیتور پیش‌بینی می‌کند که مصرف گاز ایران نیز تا سال 2020 به 265 میلیارد مترمکعب افزایش یابد.
این در حالی است که با توجه به رشد تقاضا برای گاز در این کشور که در فاصله ده ساله بین سالهای 2020-2010 حدود 17.3 برآورد شده، انتظار می‌رود تا سال 2020، ظرفیت صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران به بیش از 109 میلیارد متر مکعب افزایش یابد.
۱۵ فروردین ۱۳۹۰ ۱۳:۱۴
خبرگزاری موج |