قدرت رقابتی با صنایع غربی از لحاظ قیمت و فناوری داریم.

قدرت رقابتی با صنایع غربی از لحاظ قیمت و فناوری داریم.
 
☀گفتگوی اوپکس تی وی با #حسن_کاظمی رئیس کمیته توسعه صادرات انجمن #استصنا در حاشیه بیست و هفتمین #نمایشگاه_نفت 📌 در سال های اخیر بیش از ۸۵ درصد از نیازهای تجهیزاتی صنعت نفت در زنجیره تولید فرآورده های نفتی و پتروشیمی را تامین کرده ایم. 📌 قدرت رقابتی با صنایع غربی از لحاظ قیمت و فناوری داریم.
۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۱۷