دعوت جهت بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام،

 

احتراماً با توجه به حضور این اتحادیه، صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران و جمعی از اعضاء در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران بدینوسیله از اعضای محترم جهت بازدید از این نمایشگاه و همچنین غرفه های اتحادیه، صندوق و اعضاء مستقر در سالن شماره 7 این نمایشگاه دعوت بعمل می آورد. بدیهی است بازدید آن عضو محترم از سالن مذکور موجب دلگرمی و مشوق اتحادیه برای توسعه و گسترش برپایی نمایشگاهها و اجرای برنامه های گروهی با مشارکت اعضاء خواهد بود.

 

زمـــــان: 27/01/90 لغایت 30/01/90

ساعت بازدید: 10 صبح الی 4 بعدازظهر

مــــکان: بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران  

 

ضمناً از اعضای محترم درخواست می گردد تا نشریات خود را جهت توزیع بین بازدیدکنندگان در محل نمایشگاه به غرفه اتحادیه تحویل فرمایند.

 

 

نیما اسلامی

دبیـــرکل

۲۲ فروردین ۱۳۹۰ ۱۴:۱۵