برگزاری سمینار مقررات متحدالشکل خرید دین

 عضو محترم اتحادیه

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در خصوص برگزاری سمینار مقررات متحدالشکل خرید دین جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می گردد.


وحید ابراهیمی

دبیرکل

برگزاری سمینار مقررات متحدالشکل خرید دینبرگزاری سمینار مقررات متحدالشکل خرید دین

 

۴ خرداد ۱۳۹۲ ۰۰:۲۳