برگزاری همایش سیاست های پولی و ارزی با موضوع ثبات اقتصادی و حمایت از تولید

عضو محترم اتحادیه
با سلام

 

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری همایش سیاست های پولی و ارزی با موضوع ثبات اقتصادی و حمایت از تولید جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می گردد.

وحید ابراهیمی

دبیرکل

برگزاری همایش سیاست های پولی و ارزی با موضوع ثبات اقتصادی و حمایت از تولیدبرگزاری همایش سیاست های پولی و ارزی با موضوع ثبات اقتصادی و حمایت از تولید

۴ خرداد ۱۳۹۲ ۰۰:۲۵