یکشنبه 28 فروردین تبلور همبستگی اعضا در سالن شماره 7 نمایشگاه با ثبت تصاویری از خاطره ها

دعوت  مجدد جهت بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران و غرفه های اتحادیه و صندوق  و  فیلم برداری

 

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام،

 

احتراماً پیرو ایمیل قبلی ضمن دعوت مجدد جهت بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و غرفه های اتحادیه و صندوق و اعضاء مستقر در سالن شماره 7 این نمایشگاه باطلاع میرساند براساس برنامه ریزی انجام گرفته یکنفر فیلم بردار در روز یکشنبه مورخ 28/01/90 در غرفه اتحادیه و صندوق حضور خواهد یافت.

لذا در راستای نشان دادن همبستگی فی ما بین اعضاء و اتحادیه و ثبت خاطرات این نمایشگاه از کلیه اعضای محترم دعوت می گردد تا در تاریخ مذکور در غرفه مذکور جهت فیلم برداری و عکس دسته جمعی حضور بهمرسانند.

 

بدیهی است قبول این دعوت موجب تشکر و امتنان فراوان خواهد بود.

 

 

با احترام

نیما اسلامی

دبیـــرکل
۲۷ فروردین ۱۳۹۰ ۱۰:۱۱
شمــــاره: 2/90 |