برگزاری دوره آموزشی حمل و نقل با حضور کارشناسان شرکت‌های عضو اتحادیه و گزارش

برگزاری دوره آموزشی حمل و نقل با حضور کارشناسان شرکت‌های عضو اتحادیه و گزارش
یونس_جاوید کارشناس این مراسم
 
۷ شهریور ۱۴۰۲ ۱۴:۰۹
تعداد بازدید : ۵۳