دومین جلسه تدوین سند استراتژی اتحادیه با سخنرانی سورنا ستاری رئیس سابق بنیاد ملی نخبگان برگزار شد

دومین جلسه تدوین سند استراتژی اتحادیه با سخنرانی سورنا ستاری رئیس سابق بنیاد ملی نخبگان برگزار شد
 
۱۲ شهریور ۱۴۰۲ ۱۴:۲۴
تعداد بازدید : ۱۰۲