آخرین پیگیری های دبیرخانه اوپکس درباره ممنوعیت صادرات با فلکسی تانک

آخرین پیگیری های دبیرخانه اوپکس درباره ممنوعیت صادرات با فلکسی تانک
فریدون اسعدی دبیرکل اتحادیه اوپکس امروز یکشنبه نوزدهم شهریور، آخرین پیگیری های دبیرخانه را در خصوص بخشنامه ستاد و ممنوعیت صادرات با فکسی تانک را گزارش می دهد .
 
۱۹ شهریور ۱۴۰۲ ۱۶:۱۴
تعداد بازدید : ۴۱۶