برگزاری کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت گاز و پتروشیمی ایران در دفتر پتروشیمی بندر امام و گزارش سپهدار انصاری نیک رئیس این کمیسیون از مصوبات جلسه

برگزاری کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت گاز و پتروشیمی ایران در دفتر پتروشیمی بندر امام و گزارش سپهدار انصاری نیک رئیس این کمیسیون از مصوبات جلسه
 
۱۹ شهریور ۱۴۰۲ ۱۶:۲۴
تعداد بازدید : ۱۴۵