کمیسیون قیر برگزار شد.

کمیسیون قیر برگزار شد.
این کمیسیون با حضور اعضا این کمیسیون در روز یکشنبه چهاردهم آبان برگزار شد.

سیروان رضوی عضو کمیسیون گزارش می دهد

 
۱۶ آبان ۱۴۰۲ ۱۰:۵۵
تعداد بازدید : ۵۹