جلسه هیئت مدیره مورخ دوشنبه پانزدهم آبان برگزار شد.

جلسه هیئت مدیره مورخ دوشنبه پانزدهم آبان برگزار شد.

احمد معروف خانی رئیس هیئت مدیره از مصوبات این نشست گزارش می‌دهد

 

۱۶ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۰۳
تعداد بازدید : ۵۹