فهرست اسامی شرکت کنندگان در انتخابات هیات مدیره

عضو محترم اتحادیه

با سلام

احتراماً با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه در تاریخ 29/03/92 و در اجرای تبصره 4 ماده 29 اساسنامه، به پیوست فهرست اسامی شرکت کنندگان در انتخابات هیات مدیره به همراه رزومه ایشان جهت اطلاع ایفاد می گردد.

وحید ابراهیمی

دبیرکل

فهرست نامزدها

رزومه

 

 

۲۹ خرداد ۱۳۹۲ ۰۱:۱۶