برگزاری کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت گاز و پتروشیمی ایران مورخ بیست و هشتم آبان و گزارش سپهدار انصاری نیک رئیس این کمیسیون از مصوبات جلسه

برگزاری کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت گاز و پتروشیمی ایران مورخ بیست و هشتم آبان و گزارش سپهدار انصاری نیک رئیس این کمیسیون از مصوبات جلسه
 
۲۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۳:۵۷
تعداد بازدید : ۴۱