برگزاری کمیسیون بازرگانان مورخ دوشنبه دوم بهمن و گزارش مجید زمانی رئیس این کمیسیون از نتایج این جلسه

برگزاری کمیسیون بازرگانان مورخ دوشنبه دوم بهمن و گزارش مجید زمانی رئیس این کمیسیون از نتایج این جلسه
 
۳ بهمن ۱۴۰۲ ۱۵:۳۵
تعداد بازدید : ۷۰