برگزاری کمیسیون قیر مورخ هشتم بهمن و گزارش امین خراسانی عضو هیئت رئیسه این کمیسیون از نتایج این جلسه

برگزاری کمیسیون قیر مورخ هشتم بهمن و گزارش امین خراسانی عضو هیئت رئیسه این کمیسیون از نتایج این جلسه
 
۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰:۴۸
تعداد بازدید : ۵۸