ثبت فروش ۲۴ همتی در شاراک

مبلغ درآمد این شرکت نسبت به مدت مشابه قبل شاهد رشد ۲۶ درصدی است؛ همچنین درآمد دی­ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه قبل حاکی از رشد ۶۵ درصدی است.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،شرکت پتروشیمی شازند در 10 ماهه منتهی به دی، حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد کسب نمود که 2685 میلیارد تومان آن در دی­ماه محقق شده است.
 مبلغ درآمد این شرکت نسبت به مدت مشابه قبل شاهد رشد 26 درصدی است؛ همچنین درآمد دی­ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه قبل حاکی از رشد 65 درصدی است.
گفتنی است، رشد فروش ناشی از افزایش نرخ فروش وهمچنین افزایش مقدار فروش داخلی بوده است.

۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰:۵۰
تعداد بازدید : ۳۲