برگزاری دوره مدیریت صادرات

برگزاری دوره مدیریت صادرات

 این دوره آموزشی با حضور بخش بازرگانی و صادرات پلیمری و شیمیایی پتروشیمی مارون برگزار شد.

 مبانی صادرات، بازاریابی صادراتی، نیازمندی‌های مشتری در حوزه صادرات از جمله موارد آموزشی این دوره بود.

حسین خلیلی مدرس این دوره گزارش می‌دهد:

 
۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ۱۷:۲۵
تعداد بازدید : ۸۹