گزارش آخرین اقدامات، پیگیری‌ها و دستاوردهای دبیرخانه اتحادیه اوپکس در اقدامات مشترک با مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران

گزارش آخرین اقدامات، پیگیری‌ها و دستاوردهای دبیرخانه اتحادیه اوپکس در اقدامات مشترک با مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران
بازنگری و اصلاح برخی از مصوبات از جمله موضوع مواد خام و نیمه خام برخی از فرآورده‌های نفتی و گزارش آخرین اقدامات، پیگیری‌ها و دستاوردهای دبیرخانه اتحادیه اوپکس در اقدامات مشترک با مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران

فریدون اسعدی دبیرکل اتحادیه گزارش می‌دهد:

 
۸ اسفند ۱۴۰۲ ۱۴:۵۲
تعداد بازدید : ۵۹