جلسه مشترک هیئت مدیره دوره یازدهم اتحادیه با روسای کمیسیونهای اوپکس و گزارش احمدمعروفخانی رئیس هیئت مدیره از نتایج این نشست

جلسه مشترک هیئت مدیره دوره یازدهم اتحادیه با روسای کمیسیونهای اوپکس و گزارش احمدمعروفخانی رئیس هیئت مدیره از نتایج این نشست
 
۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ۱۵:۰۴
تعداد بازدید : ۵۱