قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 243886 مورخ 29/12/1402 رئیس جمهور درخصوص"قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول)" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
دبیر اتحادیه


۱۴ فروردین ۱۴۰۳ ۱۶:۲۱
تعداد بازدید : ۲۷