ارسال کدهای عمومی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 31835 مورخ 27/12/1402 سازمان ملی استاندارد درخصوص"ارسال کدهای عمومی" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
دبیر اتحادیه


۱۴ فروردین ۱۴۰۳ ۱۶:۳۰
تعداد بازدید : ۳۹