عرض تسلیت به جناب آقای خشایار اسکوئیان رئیس محترم هیأت مدیره شرکت روانکاران صنعت

تسلیت به همکار

 

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام،

 

احتراماً با کمال تأسف مطلع شدیم خواهر گرامی جناب آقای خشایار اسکوئیان رئیس محترم هیأت مدیره شرکت روانکاران صنعت به رحمت ایزدی پیوسته است. لذا ضمن عرض تسلیت به ایشان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان به پیوست اطلاعیه مربوط به برگزاری مجلس یادبود آن مرحومه جهت اطلاع ایفاد می گردد. حضور همکاران در این مراسم موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

تسلیتدریافت فایل
۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۴:۴۴