مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه منصوب شد

امیرحسین لطفی بعنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی کرمانشاه معرفی شد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،براساس صورتجلسه هیات مدیره پتروشیمی کرمانشاه، امیرحسین لطفی بعنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی کرمانشاه معرفی شد.
عضویت در هیات مدیره پتروشیمی شیراز از جمله سوابق وی است.
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۶:۲۴
تعداد بازدید : ۹۴