تداوم سیاست های زیست محیطی پتروشیمی بندرامام

تداوم سیاست های زیست محیطی پتروشیمی بندرامام
دکتر انصاری نیک به بازیافت نهایی آب نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر حفظ محیط زیست، بازیافت نهایی حجم انبوهی از آب به میزان بیش از ۲۶ هزار مترمکعب در روز در تصفیه خانه مرکزی امکان پذیر شده است.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،مدیرعامل پتروشیمی بندر امام از قطع خروجی های تخلیه پساب مواد صنعتی به دریا برای حفظ محیط زیست خبر داد.
دکتر سپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با تاکید بر اجرای برنامه های بندرامام نوین در حفظ محیط زیست و همچنین توجه به اقتصاد چرخشی اظهار داشت: بعد از سه دهه از زمان بهره برداری این پتروشیمی، خروجی های تخلیه پساب مواد صنعتی پتروشیمی در پوند جنوبی و شمالی به دریا قطع شد و پساب آنها به تصفیه خانه مرکزی ارسال می شود.
وی ادامه داد: بالا بودن ظرفیت تولید منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و به دنبال بالا رفتن میزان پساب خروجی از مجتمع ها، ضرورت اقدامات زیستی محیطی در دریا را بیش از پیش کرده و بندرامام در این زمینه با ایجاد تصفیه خانه مرکزی و هچنین قطع خروجی به دریا پیشتاز شده است.
دکتر انصاری نیک به بازیافت نهایی آب نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر حفظ محیط زیست، بازیافت نهایی حجم انبوهی از آب به میزان بیش از ۲۶ هزار مترمکعب در روز در تصفیه خانه مرکزی امکان پذیر شده است.
۱۲ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۵۱
تعداد بازدید : ۳۸