آخرین آمار صادرات و واردات کشور

آخرین آمار صادرات و واردات کشور
بر اساس گزارش گمرک ایران،‌ تجارت خارجی ایران در چهار ماهه نخست سال جاری به ۲۵ میلیارد و ۴۴۵ میلیون دلار رسید و واردات کشورمان در همین مدت ۲۶.۲۷ درصد کاهش داشته است.
تجارت خارجی ایران در چهار ماهه نخست سال جاری به 25 میلیارد و445میلیون دلار رسید.

در مدت یاد شده رقم صادرات غیر نفتی ایران به 12 میلیارد و 536 میلیون دلار و واردات به 12 میلیارد و 909 میلیون میلیون دلار رسید.

بنابر این گزارش در چهار ماهه نخست امسال صادرات غیر نفتی ایران در مقایسه مدت مشابه سال گذشته، 18/5 درصد و واردات کشورمان در همین مدت 27/26 درصد کاهش داشته است.

در این مدت 25 میلیون و 679 هزار تن انواع کالا با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی صادر و 9 میلیون و 122هزار تن انواع کالا وارد کشور شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، آمار صادرات و واردات کشور در چهار ماه نخست امسال در جدول زیر قابل مشاهده است.
نرخ رشد 4 ماه گذشته
ارزش (میلیارد دلار)‏
حجم (میلیون تن)
صادرات غیر نفتی
‏5.18-‏
‏12.536‏
‏25.679‏
واردات
‏26.27-‏
‏12.909‏
‏9.122‏
تجارت خارجی
‏25.445‏
صادرات

این گزارش می‌افزاید: عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل متانول (الکل متیلیک) به ارزش 429میلیون دلار، سنگ‌آهن بهم‌فشرده نشده و کنسانتره‌های آن به ارزش 424 میلیون دلار و قیر نفت به ارزش 382 میلیون دلار بوده است.

این گزارش در خصوص ترکیب کالاهای صادراتی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها می‌افزاید: در چهار‌ماهه نخست سال جاری از مجموع صادرات غیرنفتی، 2میلیارد و 646میلیون دلار به میعانات گازی، 3میلیارد و 157میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و 6میلیارد و 733میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشته است.

همچنین بررسی ترکیب کالاهای صادراتی نشان می‌دهد، میزان صادرات میعانات گازی در این مدت 15درصد کاهش و صادرات محصولات پتروشیمی بیش از 12 درصد کاهش یافته در حالی که صادرات سایر کالاها 6/3درصد رشد داشته است.

این گزارش می‌افزاید: بیشترین میزان کالاهای صادراتی به کشورهای چین به ارزش 2 میلیارد و 119میلیون دلار، عراق به ارزش یک میلیارد و 939 میلیون دلار، امارات متحده عربی یک میلیارد و 146 میلیون دلار، افغانستان 889 میلیون دلارو هند به ارزش 796 میلیون دلار بوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین خلاصه آمار مربوط به صادرات کشور در 4 ماه نخست سال جاری در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

 

عمده کالاهای صادراتی
ارزش (میلیون دلار)
ترکیب کالاهای صادراتی
ارزش (میلیارد دلار)
نرخ رشد
صادرات به کشورها
ارزش (میلیون دلار)
متانول (الکل اتیلیک)
429
میعانات گازی
2.646
15-
چین
2119
سنگ آهن بهم‌فشرده نشده و کنسانتره‌های آن
424
محصولات پتروشیمی
3.157
12-
عراق
1939
قیر نفت
382
سایر کالاها
6.733
3.6
امارات
1146
افغانستان
889
هند
796

 

واردات

در چهار ماهه نخست سال جاری همچنین 9 میلیون و 122 هزار تن کالا به ارزش 12 میلیارد و 909 میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ ارزش 27/26 درصد و از حیث وزن 42/27 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش عمده کالاهای وارداتی شامل برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده به ارزش 802 میلیون دلار، کنجاله و سایر آخال‌های جامد به ارزش 641 میلیون دلار، دانه ذرت دامی به ارزش 456 میلیون دلار، دانه گندم سخت به ارزش 400میلیون دلار و شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش 225 میلیون دلار بوده است.

این گزارش می‌افزاید: 5 کشور عمده صادرکننده کالا به ایران در این مدت به ترتیب شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده است.

به گزارش فارس، بر اساس این گزارش در این مدت 2 میلیارد و 447 میلیون دلار انواع کالا از امارات متحده عربی، 2میلیارد و 322 میلیون دلار از چین، یک میلیارد و 322 میلیون دلار از هند، یک میلیارد و 225 میلیون دلار از جمهوری کره و یک میلیارد و 99 میلیون دلار از ترکیه وارد کشور شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، آمار و ارقام مربوط به واردات از ابتدای سال جاری تا کنون در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

عمده کالاهای وارداتی
ارزش (میلیون دلار)
کشورهای واردکننده
ارزش (میلیون دلار)
برنج نیمه/کامل سفید شده
802
امارات
2322
کنجاله و سایر آخال‌های جامد
641
چین
2322
دانه ذرت دامی
456
هند
1225
دانه گندم
400
کره
1000
شمش آهن و فولاد غیر ممزوج
225
ترکیه
99
۷ مرداد ۱۳۹۲ ۰۳:۲۴