سطح اختیارات شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران افزایش می یابد

سطح اختیارات شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران افزایش می یابد
با پیاده سازی کامل طرح نظام‌مند کردن فرایند ایجاد تا تصویب طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای، میزان تفویض اختیارات به شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران افزایش می یابد.
طرح نظام ­مند کردن فرایند ایجاد تا تصویب طرح ­ها و پروژه های سرمایه ای در این شرکت، اهداف متعالی متعددی را دنبال می کند که از جمله آن، تفویض اختیارات به شرکت‌های تابعه در چارچوب بلوغ سازمانی و ابعاد و اندازه این شرکت ­ها است.
بر اساس گزارش شرکت ملی نفت ایران، با اجرای این طرح به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت نفت و گاز پارس برای پیگیری پروژه ها از محل منابع داخلی(سرمایه ای)، اختیارات بیشتری داده می شود.
همچنین واگذاری اختیار ایجاد پروژه ­های مطالعه امکان ­سنجی اولیه به تمام شرکتها، سازمان ­ها و مدیریت ­های تابعه ملی نفت ایران، از دیگر بندهای طرح نظام ­مند ­سازی فرایند ایجاد تا تصویب طرح ­ها و پروژه ­های سرمایه ای در این شرکت است.
طرح نظام‌مندسازی ایجاد تا تصویب طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای با توجه به ضرورت وجود آن، تدوین و در سال ۱۳۹۰ برای اجرا ابلاغ شد؛ این نظام که فرایند بررسی و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای را مشخص کرده است، در همان سال ۹۰ به طور آزمایشی در شرکت‌ها، سازمان‌‌ها و مدیریت‌های تابعه پیاده سازی شد.
در مرحله بعد و بر اساس بند ۲ ابلاغ مصوبه سال ۱۳۹۰ این طرح، بازنگری و اصلاح طرح با همکاری شرکت‌ها، سازمان‌‌ها و مدیریت‌های تابعه توسط مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۱ انجام شد که در این راستا توسط کار گروه طرح نظام ­مندسازی، ۱۸ جلسه آموزش، بررسی، بحث و تبادل نظر در پنج شرکت تابعه برگزار و نتایج آن، منجر به بازنگری در روش اجرایی این طرح شد.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۹۱، ساده سازی بکارگیری این طرح از طریق تهیه و تنظیم دستورالعمل ­های لازم در دستور کار قرار گرفت و عملکرد شرکت ­ها، سازمان ­ها و مدیریت ­های تابعه در بکارگیری طرح نظام ­مند کردن فرایند ایجاد تا تصویب طرح ­ها و پروژه ­های سرمایه ای بررسی شد.
۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ۰۱:۲۰