دستور جلسه کمیسیون فرآورده های پارافینی برای روز یکشنبه مورخ 90/2/18

عضو محترم کمیسیون فرآورده های پارافینی

 

با سلام

 احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون فرآورده های پارافینی که در روز یکشنبه مورخ 90/2/18 تشکیل می شود را ملاحظه فرمایید.

 

29دریافت فایل
 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۰۹:۲۳
اتحادیه |